yes123特別企劃

愛心公益榜

100.00%

黃*鈞

100克

蔡*憲

100克

陳*彰

100克

江*瑤

100克

詹*維

100克

王*文

100克

楊*樺

300克

郑*進

100克

鄭*文

300克

洪*玲

100克

余*雯

200克

張*如

200克

林*婕

300克

葉*希

100克

簡*財

100克

林*頡

300克

陳*瑄

100克

盧*婕

200克

何*芳

100克

吳*財

100克

謝*衡

100克

林*穎

100克

王*基

300克

吳*華

100克

蔡*娟

300克

吳*婷

300克

趙*文

300克

羅*宸

100克

許*元

100克

蔡*育

300克

陳*綾

100克

董*豪

200克

黃*君

100克

林*穎

100克

古*晴

100克

林*吉

300克

陳*蓉

100克

林*凌

200克

何*霖

200克

蕭*希

100克

鄒*華

100克

陳*玲

100克

杜*翰

100克

林*偉

200克

賴*成

200克

薛*甫

100克

李*珊

200克

鄭*涵

100克

許*發

100克

董*夆

100克

吳*芸

100克

郭*鵲

100克

高*福

200克

陳*詰

100克

林*姰

300克

林*薰

300克

黃*瑄

100克

H*angFay

100克

蔡*銘

100克

李*良

200克

胡*尹

100克

黃*彰

300克

張*滋

300克

吳*伊

100克

張*瑋

200克

黃*婷

300克

許*茗

100克

張*弼

200克

黃*瑛

300克

陳*宇

300克

梁*雄

200克

李*靜

100克

高*嫻

200克

蔡*慶

100克

蔡*如

100克

王*盛

100克

曾*琪

100克

林*臣

300克

施*喜

300克

向*梅

300克

廖*羽

200克

巫*芸

100克

陳*如

100克

鄒*茹

100克

王*菱

100克

陳*彣

300克

陳*槐

300克

尹*雯

100克

張*婕

100克

劉*慧

300克

林*玫

300克

王*雲

100克

李*岳

300克

何*黃

200克

陳*林

200克

蔡*真

300克

陳*玲

200克

趙*捷

200克

郭*敏

100克

許*琴

200克

  • 投履歷,救浪浪

    於活動期間投遞3次履歷, yes123捐100g飼料給公益團體,一起做愛心。

  • 獎勵愛心,抽好禮

    投遞3次(含)以上,即可抽Line point等好禮。

注意事項

公益合作